0-800-213-103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.

Послуги

З питань легалізації об'єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Взяття до відома повідомлення про належність організації профспілки до певної професійної спілки

Видача дубліката свідоцтва (статуту) про реєстрацію професійної спілки

Видача свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Видача свідоцтва про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду

Видача дублікату статуту або свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання

Створення відокремлених підрозділів громадського об’єднання

Легалізації об’єднання профспілок на відповідність заявленому статусу

Реєстрація структурного утворення політичної партії

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Реєстрація осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок. Видача дубліката свідоцтва

Зміни до статуту громадського об’єднання

Повідомлення про утворення громадського об’єднання без статусу юридичної особи

Легалізації професійної спілки на відповідність заявленому статусу

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії

Видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ у зв'язку з перереєстрацією

Реєстрація організацій роботодавців та їх об’єднань

Реєстрація громадської організації

Державна реєстрація статуту територіальної громади

З питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Державна реєстрація юридичної особи

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Державна реєстрація юридичної особи (новоутвореної, створеної шляхом виділу, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи, видача дубліката оригіналу установчих документів та змін до них

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Державна реєстрація припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації; в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди; в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення; на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством ЮО; проведення спрощеної процедури припинення ЮО шляхом її ліквідації)

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (за її рішенням; за її рішенням за принципом мовчазної згоди; у раз смерті; оголошення її померлою або визнання ФОП безвісно відсутньою; за судовим рішенням щодо визнання ФОП банкрутом; проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП)

Внесення відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Видача довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

З питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Реєстрація новозбудованого нерухомого майна

Реєстрація земельної ділянки

Реєстрація незавершеного будівництва

Реєстрація реконструйованого майна

Реєстрація безхазяйного нерухомого майна

Реєстрація іпотеки

ДРАЦС

Видача свідоцтва про народження

Видача свідоцтва про шлюб

Видача свідоцтва про розірвання шлюбу

Видача свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

Видача свідоцтва про реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові, крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

Видача свідоцтва про смерть

Порядок підготовки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану для подальшого проставлення апостиля

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію акту цивільного стану


(За видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян справляється плата в  розмірі  та  порядку,  встановлених постановою Кабінету   Міністрів  України  від  22.08.2007  № 1064 "Про  затвердження  Порядку  ведення  Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі змінами). Згідно з пунктом 2 зазначеної постанови плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.)

Нотаріат

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності

  • Графік прийому громадян, порядок надання консультацій та розгляду скарг
  • Перелік відповідальних осіб
  • Перелік нормативно - правових актів, що регулюють порядок надання адміністративної послуги
  • Зразок заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
  • Перелік документів, які необхідні для реєстрації приватної нотаріальної діяльності

Перелік нотаріальних дій, що вчиняються Львівським державним нотаріальним архівом

Перевірка спеціального бланка нотаріального документа

Перелік нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами

Тарифи за надання державними нотаріальними конторами та Львівським державним нотаріальним архівом додаткових послуг

Банкрутство

Отримання довідки, щодо наявності (відсутності) рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку

  • Зразки заяв
  • Графік про прийняття та видачу довідки
  • Контакти відділу

Порядок видачі Інформаційної довідки з Реєстру

  • Інформаційна довідка
  • Необхідні документи