Історичний екскурс

90 років для органів юстиції України - це складний шлях становлення. Діяльність органів, покликаних стояти на сторожі принципів справедливості, верховенства права свідчить про значний внесок в утвердження демократичних засад розвитку державності, пріоритету прав і свобод людини незалежної, самостійної держави.

Історичні передумови сформували сучасну систему органів юстиції, до якої входять: центральний орган - Міністерство юстиції України; місцеві органи - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; головні управління юстиції областей; Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, до складу яких входять відділи реєстрації актів цивільного стану, відділи державної виконавчої служби. До сфери управління Міністерства юстиції належать органи нотаріату, науково - дослідні установи судових експертиз, інші установи, підприємства та організації.

Досліджуючи історичний аспект становлення органів юстиції Львівщини слід зазначити, що в Галичині з 1861 року почав свою діяльність представницький орган – Галицький крайовий сейм, який відав місцевими питаннями, в тому числі питаннями юстиції, охорони правопорядку, місцевого господарства, санітарного стану, освіти. По лінії адміністрації діяв намісник, який призначався імператором. Існувало намісництво, що поділялося на департаменти, кількість яких на початку ХХ ст. складала кілька десятків. Серед них, знову ж таки, був департамент юстиції, поліцейського нагляду. Намісництву підлягали поліція, суди, нотаріат, крайові, повітові, міські і сільські органи управління.

В такий спосіб органи юстиції Львівщини увійшли в червні 1917 року до новоствореного першим національним урядом Генерального секретарства судових справ (юстиції), яке 9 січня 1918 року перейменовано на Міністерство судових справ, а 15 липня 1918 року - на Міністерство юстиції. Головними завданнями тогочасного Міністерства юстиції були: здійснення управління судовими органами та пенітенціарною системою, вдосконалення судочинства в умовах перехідного етапу української державності, кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних та інших нормативних актів.

28 листопада 1918 року при Тимчасовому Робітничо-Селянському Уряді України утворено Відділ юстиції, який 29 січня 1919 року перетворено на Народний комісаріат юстиції. 11 грудня 1919 року в Харкові створено Комітет юстиції при Всеукраїнському революційному комітеті, а 19 січня 1920 року його реорганізовано в Народний комісаріат юстиції України. Слід зазначити, що тривалий час посади Наркома юстиції і Генерального прокурора обіймала одна особа.

У 1936 році органи юстиції та прокуратури розділилися. У 1946 році Народний комісаріат юстиції УРСР реорганізовано в Міністерство юстиції УРСР, в 1963 році його ліквідовано, функції покладено на юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР та Верховний Суд УРСР, на місцях – на обласні суди.

У 1970 році діяльність Міністерства юстиції поновлено. Вона регламентувалася відповідним Положенням, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1972 року. З часу проголошення незалежності України повноваження та завдання Міністерства юстиції визначені Положеннями про нього від 28 грудня 1991 року. На сьогоднішній день діє Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року №1577.

За роки незалежності України Міністрами юстиції були п.Бойко В.Ф. (1990-1992 рр.), п.Онопенко В.В. (1992-1995 рр.), п.Головатий С.П. (1995-1997 рр.), п.Станік С.Р. (1997-2002 рр.), п.Лавринович О.В. (2002-2005 рр). Протягом 2005-2007 років посаду обіймали п.Зварич Р.М. (двічі), п.Головатий С.П., п.Лавринович О.В. Постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року №10-VI "Про формування складу Кабінету Міністрів України" на посаду Міністра юстиції України призначено Оніщука Миколу Васильовича.

Вказаний період Львівське обласне управління юстиції та його правонаступник з 2007 року - Головне управління юстиції у Львівській області очолювали п.Костур Т.В. (1991-1999 рр.), п.Дякович В.П. (1999-2004 рр.), п.Попович І.М. (2004-2008 рр.). Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.05.08 №657/к начальником Головного управління юстиції у Львівській області призначено Багряка Андрія Степановича, професійна діяльність якого в органах юстиції починається з 1999 року.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.01.07 «Про реформування органів юстиції» Львівське обласне управління юстиції перейменовано у Головне управління юстиції у Львівській області.

Апарат Головного управління юстиції нараховує 90 штатних одиниць, у 24 територіальних управліннях юстиції Львівщини працює 621 працівник, з них: 106 працівників районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, 140 працівників відділів реєстрації актів цивільного стану, 384 працівники відділів державної виконавчої служби. Це ініціативні, талановиті фахівці, 54 із них - працюють в органах юстиції понад 15 років, 2 - Заслужених юристи, 2 кандидати юридичних наук, 14 – обрано депутатами місцевих рад.

Щорічно на прийомі у начальника Головного управління юстиції, заступників начальника та начальників відділів відновлюють свої порушені права біля 1000 громадян області.

Реєстрація актів цивільного стану на Львівщині здійснюється з кінця ХУІІІ ст. Перші метричні книги українського духовенства (греко-католицьких громад - датовані 1780 роком, римо-католицьких - 1816 роком). У ХІХ ст. в Австро-Угорській імперії було частково секуляризовано реєстрацію актів цивільного стану громадян. Реєстрація актів проводилась парохами (настоятелями) відповідних релігійних громадя: греко-католицьких, римо-католицьких, православних, вірменських, іудейських. Поряд з тим, велась державна реєстрація актів місцевими органами влади (магістратами) щодо осіб, які не належали до жодних із зазначених громад, або ж до різни релігійних конфесій.

Органами реєстрації актів цивільного стану збережено 4.800 метричних (церковних) книг. Всього архівний фонд складає 30.199 книг актових записів.

Сьогодні в області функціонує 34 відділи реєстрації актів цивільного стану районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції. Реєстрацію актів цивільного стану також здійснюють 686 місцевих рад.

Щорічно органами реєстрації актів цивільного стану Львівщини обслуговується більше 150.000 громадян, видається 142.000 свідоцтв та довідок про реєстрацію юридичних фактів щодо народження, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, усиновлення, зміну імені.

Виконання рішень судів – одне з пріоритетних завдань органів юстиції. Відділи державної виконавчої служби забезпечують відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб, своєчасне, повне та неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів відповідно до вимог чинного законодавства, насамперед, захисту прав і свобод громадян, підтримання режиму законності і правопорядку в державі.

Слід зазначити, що інститут примусового виконання судових та інших рішень існує стільки, скільки існує інститут держави та державності. В юридичній літературі східних слов’ян вперше судові виконавці згадуються в «Руській Правді». Князівський Судебник ХІІІ сторіччя визнавав два види судових виконавців – приставів та підвойських судних грамот. Пізніше, за часів панування на українських землях польсько-литовської держави та в період Гетьманщини, функції судових виконавців здійснювали як самі судові чиновники, так і поліційні сили. Із входом в 1654 р. України до складу Російської імперії з’являється інститут судових приставів. З 1775 р. до 1862 р. примусове виконання судових рішень було покладено на капітана-ісправника, що очолював повітовий підрозділ поліції, та його підлеглих. Після проведення судової реформи 1864 р. набув розвитку інститут судових приставів, що був посадовцем при окружних судах та судових палатах.

Зі створенням СРСР та проведенням низки судових реформ сформовано інститут судових виконавців.

Закон України «Про державну виконавчу службу» від 28.03.98 ознаменував початок нового етапу розвитку вітчизняного виконавчого провадження: ліквідовано інститут судових виконавців, створена нова державна служба з наданням їй організаційної, фінансової і процесуальної самостійності.

З 1 квітня 2004 року у структурі управління юстиції створено підрозділ примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління юстиції.

Станом на травень 2008 року державними виконавцями органів державних виконавчих служб у Львівській області завершено 55 965 (39,54%) виконавчих документів на суму 198 429 388 грн. (20,57%), що на 3 872 виконавчих документів та на 31 565 396 грн. більше, ніж за аналогічний період 2007 року та стягнуто коштів виконавчого збору на суму 2 906 385 грн., хоча прогнозований план надходжень виконавчого збору станом на 01.06.08 становив 1 440 000 грн.

Основними завданнями відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів, реєстрації об`єднань громадян є участь у забезпеченні державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб, легалізація об`єднань громадян.

При Головному, районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції створено і діє 25 громадських приймалень, через які протягом року отримують правову допомогу близько 4.000 малозабезпечених громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці області з питань застосування норм пенсійного, цивільного, кримінального, трудового, земельного законодавства.

Забезпечується робота веб-сайту управління юстиції, на якому розміщується інформація про діяльність Головного та територіальних органів юстиції Львівської області.

Відділом зареєстровано понад 1350 місцевих громадських організацій та осередків всеукраїнських міжнародних громадських організацій та 670 місцевих благодійних організацій та відділень, філій і представництв всеукраїнських міжнародних благодійних організацій, 300 структурних утворень політичних партій, 115 друкованих засобів масової інформації. Ці показники є другими в Україні. Для забезпечення конституційного права громадян на об’єднання в асоціації з метою захисту їх законних прав та інтересів, працівниками відділу роз’яснюється чинне законодавства щодо порядку утворення та реєстрації громадських формувань, ведеться особистий прийом громадян. Особлива увага приділяється наданню методичної допомоги районним, міським, міськрайонним управлінням юстиції з питань легалізації (реєстрації) об’єднань громадян та контролю за цією ділянкою роботи, а також співпраці з органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Головне, районні, міські, міськрайонні управління юстиції здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади. Цей напрям діяльності є одним із найвагоміших засобів забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб, недопущення порушень чинного законодавства, підвищення законності та дієвості нормативно – правових актів. Ведеться регіональний реєстр нормативно – правових актів.

Чільне місце в системі органів юстиції займає нотаріальний корпус Львівщини.

Нотаріат, як інститут цивільного права, виник ще за часів Стародавнього Риму. У Римській імперії вперше про нотаріуса згадується у записах секретаря великого імператора Цицерона. Саме слово „нотаріус” має римське походження і відноситься до 103 року до Різдва Христового.

Крізь призму століть нотаріальна служба в Україні розвивалася, в ХVІІІ-ХХ ст..ст. була в залежності і під впливом виду правотворчої діяльності країн, до яких належали українські землі. Тривалий час нотаріат в Україні знаходився в системі нотаріальної служби СРСР.

Лише після проголошення незалежності України настав новий етап в українському нотаріаті, місце, роль якого були визначені Законом України «Про нотаріат» від 1 січня 1994 року. Цей закон став одним з істотних етапів проведення широкомасштабної соціальної реформи в Україні, правової реформи зокрема, коли поряд із державними нотаріальними органами було введено інститут приватного нотаріату.

На нотаріусів покладено обов'язок посвідчувати права, факти, що мають юридичне значення, вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

В системі нотаріату Львівщини працює 70 державних нотаріусів та 272 приватних нотаріуси. Середнє навантаження у 2007 році на одного державного нотаріуса складало 2646 нотаріальних дій, на приватного нотаріуса - 3 175 нотаріальних дій.

Документування в галузі української юриспруденції сягає часів Київській Русі: серед найдавніших пам`яток - укладені церковно-слов`янською мовою договори київських князів з греками, датовані 907 – 971 р.р. У 30-х роках ХІ ст. при Ярославі Мудрому оформляється оригінальний звід законів – «Руська правда», а згодом постають документовані літописні кодекси, акти сеймів, розвивається справочинство церковних інституцій. Черговий етап - Конституція Пилипа Орлика від 5 квітня 1710 року, оформлення документів архівів та бібліотеки Києво-Печерського монастиря. Діловодство часів радянського періоду упорядковувалось відповідно до Єдиної державної системи діловодства, Інструкцій з діловодства. Період відродження незалежності та самостійності України характеризується прийняттям ряду нових нормативно-правових актів, які регламентують процеси документування.

Документообіг Головного управління юстиції у Львівській області, який відображає виконання завдань та повноважень з питань діяльності державної виконавчої служби, нотаріату, реєстрації актів цивільного стану, правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів, реєстрації об`єднань громадян, кадрової роботи та державної служби, фінансового забезпечення у 2007 році складав 20.298 (у 2008 році – 10.023) документів вхідної кореспонденції. Відділом організаційного забезпечення документування та контролю також направлено 2.347 (у 2008 році – 1.457) документів вихідної кореспонденції, зареєстровано 1.319 (у 2008 році - 652) звернень фізичних осіб та 623 (у 2008 році - 404) звернення юридичних осіб. Районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції опрацьовано 179.703 документи.

Архівний фонд управління юстиції сформований у 1945 році, складає 3.316 номенклатурних та 4.198 особових справ.

Основними завданнями сектору взаємодії з органами виконавчої влади та представництва інтересів держави у судах Головного управління юстиції у Львівській області є представництво інтересів держави: за дорученням Міністерства юстиції України здійснює представництво інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції під час розгляду справ у судах України, за дорученням керівництва Головного управління юстиції представляти його інтереси стосовно внутрішньої діяльності управління юстиції, забезпечує представництво інтересів відділу ДВС Головного управління юстиції у Львівській області під час розгляду справ у судах області, забезпечує реалізацію державної політики у галузі міжнародно-правових відносин в частині компетенції Головного управління юстиції у Львівській області.

Протягом 2007 року на адресу Головного управління юстиції у Львівській області надійшло 354 доручення у сфері надання міжнародно-правової допомоги, виконання міжнародних договорів у сфері кримінального та цивільного судочинства, з них: 270 – скеровані Міністерством юстиції України і 84 судами Львівської області, у 2008 році - скеровано 98 доручень у сфері надання міжнародно-правової допомоги, виконання міжнародних договорів у сфері кримінального та цивільного судочинства. У провадженні сектору протягом 2007 року перебувало 19 цивільних та адміністративних справ (у 2008 році – 17 справ) за позовами фізичних та юридичних осіб до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України.

Важливе місце у структурі Головного управління юстиції у Львівській області займає відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності який здійснює організацію ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, здійснює контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням державної власності, організовує подання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів згідно чинного законодавства, проводить методологічну роботу в підвідомчих установах з питань, що входять до компетенції відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, забезпечує повний облік поступлення грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх переміщенням та своєчасну виплату та нарахування заробітної плати чи прирівняних до неї платежів.

Відділ проводить роз’яснювальну роботу та інструктує працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

Забезпечення діяльності районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, відділів ДВС, відділів РАЦС територіальних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор – це щоденна справа відділу матеріально-технічного забезпечення, капітального будівництва та інформаційних технологій.

Відділ контролює проведення навчання, вивчення правил пожежної безпеки, охорони праці, використання теплової, електричної енергії, водопостачання, дотримання сані-тарно-технічних умов праці.

Український літопис державотворення зафіксував визначну дату – дев`яносторіччя органів юстиції, від якої почався новий відлік процесу визнання найвищими особистісні цінності, забезпечення дотримання прав і свобод людини, вірного служіння своєму народу.

В органах юстиції Львівщини трудяться справжні професіонали – ініціативні, невичерпної енергії та оптимізму, найвища оцінка цій самовідданій праці – це довіра і вдячність громадян.